1. Informacje ogólne

1.1. Operatorem strony WEHELPING.NET jest Fundacja “We Create Helping” NIP:7123435199 KRS:0000970606 (ul.Piotrkowska 171/173, lok. 3, 90-432, Łódź), która ma na uwadze poszanowanie prywatności użytkowników odwiedzających tą stronę.

1.2. W ramach funkcjonowania niniejszej strony pozyskiwane są następujące informacje o danych użytkowników oraz ich zachowaniach:
— zapisywanych w logach serwera WWW;
— zapisywanych w danych Google Analitycs;
— zapisywanych w formularzach;
— zapisywanych w urządzeniach końcowych w ramach plików Cookies.

1.3. Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach: informacyjne, statystyczno-analityczne, kontakt z Fundacją oraz w celu dokonania płatności (darowizny).

 

  1. Administrator danych i jego dane kontaktowe

2.1. Administratorem Twoich danych osobowych, w związku z korzystaniem przez Ciebie z portalu WEHELPING.NET lub w innych przypadkach opisanych w Polityce prywatności, jest Fundacja We Create Helping (ul.Piotrkowska 171/173, lok. 3, 90-432, Łódź)

2.2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować:
— przesyłając email na adres:
— pisemnie, pocztą tradycyjną na adres: ul.Piotrkowska 171/173, lok. 3, 90-432, Łódź

 

  1. Zakres odpowiedzialności

3.1. Operator dba o publikowanie treści w sposób rzetelny, jednakże Operator nie odpowiada za skutki ewentualnego wykorzystywania tych treści przez użytkowników lub osoby trzecie bez naruszenia w jakiejkolwiek części niniejszej polityki.

3.2. Strona zawiera odnośniki do innych stron prowadzonych przez innych operatorów. Operator nie odpowiada również za treść oraz politykę prywatności linkowanych stron prowadzonych przez innych operatorów. Operator zaleca każdorazowe zapoznanie się z polityką prywatności po przejściu do linkowanej strony.

 

  1. Gromadzenie danych

4.1. Strona przechowuje zapytania HTTP kierowane do serwera Strony jak również przeglądane zasoby na podstawie adresów URL.

4.2. W plikach logów serwera WWW, o ile to technicznie możliwe, przechowywane są następujące informacje:

1) adres IP
2) nazwa stacji klienta
3) czas nadejścia zapytania,
4) pierwszy wiersz żądania http,
5) czas wysłania odpowiedzi,
6) kod odpowiedzi HTTP,
7) nazwę stacji klienta identyfikowanej na podstawie protokołu HTTP, w przypadku gdy jest to możliwe,
8) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
9) adres URL strony poprzednio przeglądanej przez użytkownika w przypadku skierowania na Stronę poprzez odnośnik,
10) informacje o przeglądarce użytkownika,
11) liczba wysłanych przez serwer bajtów,
12) inne dane techniczne o anonimowym charakterze,
Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Stronę.
Dane powyższe są przechowywane przez czas wymagany przez ustawodawstwo i ewentualnie wykorzystywane jedynie dla celów administrowania Stroną oraz celów statystycznych.

 

  1. Google Analitycs

5.1. Operator korzysta z rozwiązań zewnętrznego dostawcy (Google, Inc. z siedzibą w Mountain View w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych) analizującego anonimowe dane dotyczące użytkowników odwiedzających Stronę tzw. Google Analitycs, które działa na podstawie plików cookies bez udostępnienia danych umożliwiających identyfikację osoby.

5.2. Każdy użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności Google Analytics dostępną na stronie http://www.google.com/intl/pl_pl/policies/privacy/

 

  1. Formularze

6.1. Strona zbiera odpowiednie informacje podane dobrowolnie przez użytkownika w formularzach takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, kod pocztowy, miejscowość, kraj, cel (wpłaty), kwota (wpłaty/deklaracji), rodzaj darczyńcy, logo firmy w celu informacyjnym, statystyczno-analitycznym, kontaktu z Fundacją oraz w celu dokonania płatności.

6.2. W przypadku gdy dane, o których mowa w ust. 1 pozwalają na identyfikację osoby fizycznej to dane te są przetwarzane zgodnie z obowiązującą polityką ochrony danych osobowych Operatora.

Jednocześnie każdy użytkownik przed wysłaniem formularza musi każdorazowo zaznaczyć, iż otrzymał od Operatora informacje w zakresie ochrony danych osobowych lub podstronie konkretnego programu/zbiórki. Operator archiwizuje oświadczenie o otrzymaniu tych informacji.

 

  1. Pliki Cookies

7.1. Strona korzysta z plików Cookies, które nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach Strony ani śledzenia ich nawigacji.

7.2. Pliki Cookies zawierają nazwę Strony, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, unikalny numer . Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

7.3. Pliki Cookies nie przechowują żadnych danych osobowych użytkowników.

7.4. Pliki Cookies wykorzystywane są w celach statystycznych oraz utrzymania sesji użytkownika.

7.5. Pliki Cookies dzielą się na sesyjne, które są przechowywane w urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania lub opuszczenia strony oraz stałe, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub zgodnie z parametrami tych plików.

7.6. Użytkownicy mogą zablokować przechowywanie plików Cookies poprzez odpowiednią konfigurację swojej przeglądarki internetowej. Przydatna w tym zakresie może być opcja Pomoc, która może znajdować w danej przeglądarce użytkownika.

 

  1. Udostępnienie i powierzenie przetwarzania danych

8.1. Udostępnianie jakichkolwiek danych jest możliwe w granicach prawa powszechnie obowiązującego lub w przypadku wyrażenia zgody konkretnej osoby.

8.2. Powierzenie przetwarzania danych osobowych może się odbywać na podstawie umów Operatora z podmiotami trzecimi zawieranymi na podstawie prawa powszechnie obowiązującego.

8.3. Korzystanie ze Strony oznacza akceptację wszystkich wymienionych powyżej zasad.