Pytania ogólne

Co oznacza określenie fundacja charytatywna?
Fundacja - to cudowne narzędzie, w stanie wygenerować niezbędne zasoby do udzielenia wsparcia, a także urzeczywistnić chęć pomocy.
Dlaczego potrzebne są nam fundacje?
Podstawa prawna fundacji została stworzona przez ustawodawcę aby umożliwić tworzenie majątku poprzez dobrowolne darowizny od osób prywatnych. Fundacie zbierają pieniądze na leczenie oraz promują edukację, sport, naukę, twórczość, kulturę, sztukę, pomoc spoleczną i ochronę. Zgromadzony majątek przeznaczany jest również na poprawę sytuacji materialnej osób potrzebujących, rehabilitacię społeczną, pomoc w poszukiwaniu pracy, kompleksowe wsparcie osób starszych, niepełnosprawnych i innych obywateli.
Co oznacza wolontariusz?
Wolontariusze to osoby, które dobrowolnie i bezinteresownie pracują na rzecz społeczeństwa lub jego poszczególnych przedstawicieli. Słowo "wolontariusz" pochodzi z języka francuskiego, a francuskie słowo volontaire pochodzi od łacińskiego słowa voluntaris, dobrowolny. Wolontariusze poświęcają swój prywatny czas, aby pomagać innym.
Kto może zostać wolontariuszem?
Wolontariuszem może zostać każdy: nie ma praktycznie żadnych ograniczeń. Jedynie ograniczenie wiekowe: aby uczestniczyć w zorganizowanych projektach wolontariackich, młodzież w wieku od 13 do 17 lat musi przedstawić zgodę rodziców. W przypadku określonych działań mogą obowiązywać ograniczenia zdrowotne: najczęściej dotyczą one oddawania krwi, ale mogą mieć również zastosowanie do działań wymagających znacznego wysiłku fizycznego. Informacje na ten temat można uzyskać w organizacjach, które angażują wolontariuszy w określone działania. Nie jest trudno zostać wolontariuszem na własną rękę, czy to karmiąc zwierzęta, czy pomagając sąsiadom. Zawsze można znaleźć coś do zrobienia, udając się do określonych miejsc, w których pomoc jest zawsze potrzebna, takich jak schroniska dla zwierząt. Możesz także zarejestrować się jako wolontariusz w fundacji "We Create Helping". Następnie wybierzesz projekty wolontariackie, które Cię interesują, złożysz wniosek i dołączysz do działania. Ponadto uczestnictwo w ruchu wolontariackim umożliwia odbycie szkolenia, jeśli jest ono potrzebne do pracy w projekcie.
Korzyści z bycia wolontariuszem
-Nowe znajomości z osobami bliskimi duchowo, poszerzenie kręgu towarzyskiego. -Możliwość zdobycia nowego doświadczenia, doskonalenia umiejętności, sprawdzenia się w nowym zawodzie. -Zaspokojenie potrzeby "bycia dobrym", możliwość przyniesienia korzyści światu. -Wypełnienie portfolio - doświadczenie w wolontariacie może być dobrym plusem przy ubieganiu się o uniwersytety i pracę. -Możliwość zaangażowania się w duże projekty, podróżowania. -Praca w zespole i zarządzanie nim; -Argumentowanie swojego punktu widzenia;
Jak długo działają wolontariusze?
Niektórzy wolontariusze działają od roku do pięciu lat, inni mogą przyjechać raz i nigdy więcej. Są wolontariusze, którzy współpracują od sześciu miesięcy do dwóch lat i z reguły po osiągnięciu tego, czego chcieli, odchodzą, ponieważ mają problemy, inne zainteresowania i perspektywy. Są też tacy, którzy działają dłużej niż pięć lat. Bo po pięciu latach wolontariusz, który cały swój wolny czas poświęca interesującej go sprawie, staje się profesjonalistą i z reguły zaczyna pracować w organizacji jako specjalista. Odejścia wolontariuszy są nieodwracalne. Ktoś zainteresował się inną sprawą, ktoś się wyprowadził, założył rodzinę, znalazł pracę. Ale nic nie przemija bez śladu i istnieje zjawisko powrotu. Dlatego najważniejsze jest, aby wolontariusze, którzy odchodzą, czuli, że zawsze będą mile widziani. Z reguły istnieją sposoby zachęcania wolontariuszy, takie jak pochwały, przyznawanie certyfikatów, listy z wyrazami uznania do miejsca pracy i nauki, tablica honorowa w widocznym miejscu i wiele innych. Najważniejszą rzeczą do zapamiętania jest to, że jeśli zdecydujesz się zostać wolontariuszem, nikt nie zapłaci ci za te usługi, wszystko powinno odbywać się na zasadzie dobrowolności i bezpłatnie. Wolontariusze są różni, a teraz ten ruch jest bardzo rozwinięty na całym świecie, ponieważ potrzeba pomocy i potrzeba pomocy idą w parze.
Jakich dokumentów potrzebują wolontariusze?
Po pierwsze: umowa. Zawarcie umowy (porozumienia) z wolontariuszem jest jednym z podstawowych obowiązków fundacji.Innym z dokumentów, które mogą zostać sporządzone przy okazji wolontariatu, jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych wolontariusza. Zgoda taka jest wymagana w przypadku wolontariusza, który nie ukończył 18 roku życia – osoba niepełnoletnia nie ma bowiem zdolności do czynności prawnych.Każdy wolontariusz musi posiadać indyfikator osobisty ze swoim zdjęciem i imieniem, teczkę z dokumentami fundacji, specjalną odzież, na której będzie widoczne logo fundacji i z tyłu napisane "wolontariusz".
Jakich dokumentów powinna mieć fundacja?
Organizacja pozarządowa (stowarzyszenie lub fundacja) ma obowiązek posiadania statutu i zarejestrowania go w Krajowym Rejestrze Sądowym. Treść statutu jest zgodna z ustawami: w przypadku fundacji – ustawy o fundacjach, w przypadku stowarzyszeń – ustawy Prawo o stowarzyszeniach.Powinien również posiadać dokument, na jakiej podstawie i w jakim celu może pobierać środki.

Zadaj pytanie

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie, możesz je przesłać za pomocą poniższego formularza

  W imieniu wszystkich dzieci z Domu Dziecka chciałabym serdecznie podziękować Fundacja We Create Helping, za pomoc i wsparcie. Za każdym razem kiedy do nas przyjeżdżacie cieszymy się ogromnie, bo miło czuć, że zawsze możemy na Was liczyć. Jesteście cudowni. A warsztaty, które przeprowadziliście z naszymi dziećmi były bardzo kreatywne i przepełnione radością, której długo dzieci nie zapomną.
  EC359DAF-946C-43E4-95B1-B39D892AF60E_L0_001-18.08.2023, 12_47_49
  Dom Dziecka Lniana 9 Founder
  Od niedawna zostałem wolontariuszem fundacji "We Create Helping" jestem zadowolony. Na moich oczach robili zakupy dla Doma dziecka który znajduje się na Lnianej 9 w Lodzie, to było super. Jesteście spaniele.
  unnamed (1)
  Dmytro Czumaczenko Founder
  Bardzo podoba fundacja "We Create Helping" , naprawde pomaga wszystkim. Bardzo dziękuję za jogę , bylo super 🥰
  unnamed (3)
  Bogdana Czernik Founder
  Hare Krishna, dziękujemy za pomoc, od 3 miesięcy otrzymujemy pomoc finansową w wysokości 132 000 tysięcy hrywien na pomoc ludziom, którzy ucierpieli w wyniku wybuchu w elektrowni Kakhovska i ludziom, którzy ucierpieli w wyniku wojny.
  2e6ccc4c-0a11-4468-ac89-cddd58e65eca
  Асоціація Ведичних Астрологів України Founder
  Дякуємо Вашому фонду за підтримку та допомогу нашій донечці Маріаннці та іншим потребуючим людям! Завдяки Вам у нашої донечки є лікування, курс реабілітації та спеціальне взуття з ортезами❤️❤️❤️ дай Боже усім хто працює та допомогає фонду здоров'я та здійснення мрій 🥰 від Марьяшки обнімашки ❤️❤️❤️
  unnamed
  Tatyana Mihailova Founder
  Obserwuję stronę internetową fundacji "We Create Helping" jesteście wspaniali. Tak trzymać 😎
  unnamed (2)
  Black Bullet Founder