Fundacja ``We Create Helping`` działa z maksymalną transparentnością i rzetelnością. Jesteśmy dumni z naszej rejestracji i gotowości do udzielenia wszelkich niezbędnych informacji.
KRS (Numer Rejestracyjny Fundacji): Nasza fundacja jest zarejestrowana zgodnie z przepisami prawa i posiada unikalny numer KRS. Ten numer potwierdza naszą legalność i prawo do prowadzenia działań charytatywnych.
Numer zbiórki (Zbiórką publiczną jest zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze w miejscu publicznym na określony, zgodny z prawem cel pozostający w sferze zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), oraz na cele religijne.): Posiadamy także numer zbiórki, który jest nadawany przez organy kontrolne i świadczy o naszym udziale w programach i projektach charytatywnych.
Nasze dokumenty stanowią gwarancję, że Państwa wsparcie jest kierowane na cele charytatywne z maksymalną skutecznością i zgodnością z prawem. Jesteśmy zawsze gotowi dostarczyć bardziej szczegółowych informacji na życzenie.

Pomagając nam, dokonują Państwo dobrego uczynku, i zapewniamy, że każdy Państwa wkład zostanie przeznaczony na poprawę świata.