Działalność fundacji

Fundacja We Create Helping ma szeroki zakres celów i działań wspierających różne obszary społeczeństwa i środowiska. Przedstawiamy najważniejsze cele naszej działalności:

1. Pomoc finansowa dla chorych dzieci: Zapewnienie pomocy finansowej dla dzieci zmagających się z problemami medycznymi w celu opłacenia leczenia oraz zapewnienia im opieki i wsparcia.

2. Organizowanie warsztatów rozwojowych: Organizowanie spotkań edukacyjnych i warsztatów dla dzieci i dorosłych w celu promowania ich rozwoju osobistego i umiejętności.

3. Pomoc osobom w trudnej sytuacji: Wspieranie osób w kryzysie, w tym pomoc finansowa, doradztwo i wsparcie psychologiczne.

4. Pomoc osobom starszym: Zapewnianie osobom starszym narzędzi i usług niezbędnych do zaspokojenia ich potrzeb i poprawy jakości życia.

5. Pomoc przyrodzie: Prowadzenie działań na rzecz ochrony środowiska i przyrody w celu zachowania środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

6. Pomoc finansowa i zaopatrzenie dla domów dziecka: Wspieranie domów dziecka poprzez pomoc finansową oraz dostarczanie niezbędnych materiałów i sprzętu.

7. Pomoc dla uchodźców i armii biorących udział w konfliktach zbrojnych.

8. Pomoc zwierzętom: Ochrona praw i opieka nad zwierzętami, w tym ich opieka medyczna i poprawa warunków życia.

9. Udział w wydarzeniach tematycznych: Aktywny udział w wydarzeniach związanych z tematyką społeczną, kulturalną lub środowiskową w celu podnoszenia świadomości i pozyskiwania środków finansowych.

Naszym zamiarem jest wspieranie i wpływanie na pozytywne zmiany w różnych obszarach życia poprzez udział w różnorodnych projektach i działaniach.

Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń do nas teraz!

Podziękowania

Podziękowania dla funduszu charytatywnego są zazwyczaj składane w celu wyrażenia wdzięczności za ich wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu konkretnych zadań lub osiąganiu określonych celów.

Jakość wolontariusza

Wolontariusz jest miły

( zawsze polegaj na zasadach moralnych, reagując i pobłażliwie dla ludzi)

Wolontariusz - pomoc

( pomoże komuś lub czemukolwiek, nie oczekując niczego w zamian )

Wolontariusz jest przyjacielem

( stabilny, bezinteresowny w relacjach między ludźmi, wspólne zainteresowania, duchowo silny, wzajemnie się szanujący )